Купити квиток

Регламент про онлайн-продажі
Інформація для пасажирів

Регламент про онлайн-продажі

Частина І
Попередні положення
§1. Предметна область застосування і визначення
1. Цей регламент описує: 
a) політику надання послуг PŻB в електронному вигляді з використанням веб-сайтів, що належать PŻB; 
б) правила та умови продажу - через підтримувану PŻB систему онлайн-продажу квитків, далі звану "он-лайн система" - квитків на перевезення морем пасажира і його багажу на суднах, експлуатованих під знаком POLFERRIES. 

2. Цей регламент - це правила, про які йдеться у ст. 8 Закону від 18 липня 2002 р. про надання послуг в електронному вигляді (Законодавчий Вісник № 144 від 2002, поз. 1204 з поправками)

3. Реєстраційні дані PŻB: АТ "Polska Żegluga Bałtycka" в Колобжезі, вулиця Портова, 41, 78-100 Колобжег, Польща, № KRS 0000011871, Районний Суд в Кошаліні, IX Відділу Державного судового реєстру (Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu, ulica Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg, Polska, Nr KRS 0000011871, Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS); Статутний капітал 67.938.495,30 злотих; NIP 671-010-07-02.

4. Використовувані в регламенті терміни означають:
1) PŻB - Акціонерне товариство "Polska Żegluga Bałtycka"; 
2) Онлайн-система – система, що підтримується PŻB та дозволяє людині, іменованій надалі "Платник" або "Користувач", укладати через Інтернет договір перевезення пасажира і його багажу морем (покупка квитка), на свою користь або на користь третьої особи, далі – "Пасажир";
3) Платник або Користувач – особа, яка здійснює покупку квитка через он-лайн систему та здійснює оплату онлайн;
4) Он-лайн оплата – оплата за допомогою прийнятної системи бронювання платіжної картки, підтримувані стандарти карт вказуються під час процесу покупки квитка і на вкладці "Важлива інформація для пасажира";
5) договір перевезення пасажира і його багажу морем або договір перевезення – договір, предметом якого є перевезення пасажира і його багажу морем в морських  рейсах за розкладом відповідно до оголошених розкладів, тарифів (прайс-листів) та Умов перевезення, укладений за допомогою онлайн-системи PŻB (або в особливих випадках з суб'єктом, від імені якого PŻB здійснює продаж); 
6) Пасажир – особа, для якої було придбано квиток,
7) квиток – електронний запис в онлайн-системі продажу , який генерується після оплати і повинен бути роздрукований платником самостійно для того, щоб пред'явити під час реєстрації на поромному терміналі; квиток має характер іменного квитка і є доказом укладення договору перевезення,  також стягнення оплати за перевезення, 
8) купівля квитка – укладення договору перевезення через онлайн-систему ;
9) спеціальна пропозиція – пропозиція, що містить особливі тарифні умови, розміщена на сайті www.polferries.pl; обмежена кількість місць для кожного рейсу, спеціальні пропозиції не підлягають поверненню; 
10) Умови перевезення – умови, на яких перевізник здійснює перевезення;
11) Політика конфіденційності –документ, що інформує про цілі та спосіб збору та використання персональних даних пасажира перевізником;
12) перевізник – акціонерне товариство "Polska Żegluga Bałtycka"

Частина II
Надання послуг в електронному вигляді.

§ 2. Вид послуг.
1. PŻB надає наступні послуги в електронному вигляді:

  1. укладення з використанням веб-сайтів договорів перевезення морем пасажирів та їх багажу;
  2. інформування про поточні акції та пропозиції PŻB.

2. Детальні правила укладання договорів перевезення з використанням веб-сайтів викладені в Частині III. 

3. Перевезення, здійснюване перевізником, підпадає під дію Умов перевезення, чинних на момент укладення договору перевезення. Умови перевезення можуть бути отримані від PŻB, його представника або завантажені з веб-сайтів www.polferries.pl

§ 3. Надання доступу до послуг.
Послугами може користуватися будь-який відвідувач веб-сайту, доступного за адресою www.polferries.pl, з урахуванням § 4 пункту 1.

§4. Вимоги щодо обладнання та законодавства.
1.Використання послуг, що надаються PŻB в електронному вигляді, можливе за умови дотримання системою передачі інформації, якою Ви користуєтеся, наступних мінімальних технічних вимог: 
a) використання браузерів: Internet Explorer 6.0 або пізніших версій, Firefox 1.0 з встановленим програмним забезпеченням для підтримки Java Script і Java-аплетів, 
б) використання програмного забезпечення Acrobat Reader в деяких випадках,
в) веб-сайт оптимізований до роздільної здатності 1024 x 768 
г) дозвіл файлів cookies.
PŻB не несе відповідальності за технічні проблеми або технічні обмеження, що виникають на комп'ютерному обладнанні, яким Ви користуєтеся, і які заважають Вам користуватися послугами. 

2. Не допускається використання системи в режимі онлайн з метою, що суперечить чинному законодавству і призначенню.

3. Якщо Користувач не повністю погоджується з положеннями, викладеними в цьому Регламенті і/або використовуване Вами обладнання не відповідає технічним вимогам, подальше використання системи неможливо.

4. Прийняття Регламенту про продаж є заявою про волевиявлення. Успішне завершення процедури купівлі квитка створює зобов'язання між Пасажиром і PŻB, предметом якого є перевезення Пасажира і його багажу морем.

Частина III
Правила та умови продажу. 
§5. Предмет регулювання.
1. Регламент про продажу визначає правила:
а) укладення договору перевезення пасажира та його багажу морем,
б) зміни договору перевезення пасажира та його багажу морем,
в) розірвання договору перевезення пасажира та його багажу морем,
г) повернення належних оплат за невикористані квитки, а також подачі та обробки заявок, 
д) видачі рахунків-фактур ПДВ.

2. Тарифні положення про перевезення людей і ціни на квитки вказані в чинних на день покупки квитка прайс-листах, доступних на сайті: www.polferries.pl 

§ 6. Правила використання системи бронювання
1. Користувач, який вперше використовує систему бронювання, повинен:
1) зареєструватися в системі, встановивши і ввівши в реєстраційну форму: 
a) логін і пароль доступу,
б) персональні дані, тобто:
- ім'я та прізвище та докладну адресу з поштовим індексом,
- адресу електронної пошти 
- контактний номер телефону 
2) прийняти Регламент продажу, Умови перевезення та Політику конфіденційності за допомогою кнопки "Прийняти", а при використанні спеціальної пропозиції ознайомитися з чинними тарифними умовами.

§ 7. Укладення договору перевезення
1. Купівля квитка може бути проведена не пізніше 2 години до запланованого відправлення порома. 

2. Користувач зобов'язаний перевірити правильність згенерованих онлайн-системою даних на етапі, що передує платежу. 

3. Укладення договору перевезення відбувається шляхом здійснення онлайн-платежів і створення онлайн-системою квитка. 

4. Підтвердженням укладення договору перевезення є надання Платнику іменного квитка для самостійного друку в портретній орієнтації, на папері формату А-4. Платник відповідає за читаність надрукованого квитка. 

5. Роздрукований квиток містить:
1) ім'я т прізвище пасажира і, можливо, реєстраційний номер автомобіля;
2) транспортні послуги;
3) номер квитка;
4) ціну квитка;

6. Дані, зазначені в п. 5, підлягають перевірці під час реєстрації судновласника на 
поромних терміналах.

7. У разі переривання сесії з якої-небудь причини договір не буде укладений. Для придбання квитка необхідно знову почати процедуру покупки квитка.

§8. Зміна договору перевезення
 Будь-яка зміна в договорі перевезення, укладеному з використанням онлайн-системи, можлива тільки через контакт з оператором системи - дані для зв'язку є на сайті www.polferries.pl. Зміни призведуть до доплати в розмірі різниці цін між прайс-листом в інтернеті та чинними прайс-листом Polferries, доступним на веб-сайтах www.polferries.pl.

§ 9. Відмова від договору перевезення
 Від договору перевезення, укладеного з використанням онлайн-системи, можна відмовитися на підставах, встановлених в Умовах перевезення (п. 2.4)

§10. Повернення належної оплати
1. Повернення коштів (після вирахування зборів за обробку) проводиться тільки на рахунок карти, за якою був оплачений квиток. Для цього необхідно відправити на адресу zwroty@polferries.pl дані: ім'я, прізвище, номер квитка та контактний телефон. Крім того, при поверненні вартості квитка, на який був виставлений рахунок-фактура, на вказану пасажиром адресу електронної пошти відправляється коригування рахунку-фактури 

2. Спеціальні пропозиції не підлягають поверненню.

3. Оплата за обробку буде віднята з повернутих платежів, якщо тільки квиток не був використаний з причин, що лежать з боку PŻB.

4. Повернення належної оплати здійснюється протягом 30 днів з моменту відправки на вищезазначену адресу запиту про повернення оплати.

§ 11. Виставлення рахунків-фактур з ПДВ
1. Інтернет-квиток не є рахунком-фактурою ПДВ.
Рахунок-фактура видається при виборі поля Рахунок-фактура і введенні даних в рахунок-фактуру.
Система запам'ятовує дані після введення.
Рахунок-фактура відправляється разом з квитком на вказану пасажиром адресу електронної пошти.

§12. Права та обов'язки Користувача 
1. Користувач має право переглядати свої персональні дані та оновлювати їх.

2. Користувач зобов'язаний:
1) надати при реєстрації в онлайн-системі свої дійсні дані або дані своєї компанії;
2) прийняти з допомогою кнопки 'ПРИЙМАЮ' Умови перевезення, Регламент про продаж та Політику конфіденційності, 
3) при купівлі квитка для Пасажира, який не є Платником:
a) вказати ім'я та прізвище пасажира, дані транспортного засобу 
б) ознайомити Пасажира з положеннями Регламенту про продаж і/або спеціальної пропозиції;
4) використовувати онлайн-систему відповідно до законодавства та положень цього Регламенту про продаж;
5) роздрукувати квиток за свій рахунок, розбірливо, на папері формату А4 – в портретній орієнтації;

3. Будь-які скарги щодо послуг, що надаються PŻB в електронному вигляді, слід відправляти на адресу електронної пошти: online@polferries.pl
Скарга повинна включати в себе: ім'я, прізвище та точну адресу, включаючи адресу електронної пошти особи, що подає скаргу, а також точний опис і причину скарги. 

4. Скарги будуть розглядатися PŻB негайно, в порядку їх отримання. 

5. Про спосіб розгляду скарги особа, яка подає скаргу, буде проінформована таким же чином, яким була надана скарга, за адресою, вказаною у скарзі.

§13. Права та обов'язки PŻB
1. PŻB має право розірвати договір у разі порушення Платником або Пасажиром Умов перевезення або Регламенту про продаж.
У зв'язку з договором перевезення, укладеним через онлайн-систему, PŻB зобов'язана здійснювати перевезення відповідно до укладеного договору.

§ 14. Прикінцеві положення
1. У питаннях, не регламентованих цим Регламентом, застосовуються положення Цивільного кодексу, Закону від 18 вересня 2001 р. Морський кодекс (Законодавчий Вісник від 2001 р., № 138, поз. 1545 з поправками), а також Умови перевезення та чинний прайс-лист, які доступні на сайті АТ "PŻB" в Колобжезі.

2. PŻB обробляє персональні дані Користувачів системи бронювання на підставі ст. 6 п. 1 літ. б) постанови Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних та про скасування директиви 95/46/ЄC (загальне положення про захист даних – RODO) (Офіційний журнал ЄС L119/1) для реалізації онлайн-продажу квитків.

3. Всі спори, що виникають в результаті надання послуг PŻB в електронному вигляді відповідно до цього Регламенту, надаються сторонами для розгляду польськими судами.

Контакти - Індивідуальні та групові клієнти

Контакти - Вантаж